cross out

Zarządzanie wspólnotami

Główne korzyści dla wspólnot

Obsługa administrtacyjna

 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; prowadzenia i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty;
 • przygotowywanie pod względem formalno - merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami;
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,;
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.;
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców;
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali;
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami - wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali;
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej; przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,;
 • przygotowanie projektu planu pozyskiwania pożytków;
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych);
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców;
 • zapewnienie obsługi prawnej,

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego; 
 • nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami ww. mediów pod względem zgodności z prawem;
 • ewentualne zawarcie nowych umów, kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali a także chodników przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień;
 • nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku; zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, itp.).

Obsługa księgowa

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • prowadzenie wykazu lokali; prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów;
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • realizacja uchwał Wspólnoty dotyczących itp. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej
 • wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone, itp.;
 • windykacja należności od dłużników

Obsługa finansowa

 • pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty;
 • poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości;
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości;

Obsługa Prawna

 • zastępstwo procesowe przed sądem, oraz reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zarządu zwykłego w szczególności:
 • wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom, dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków, dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika.
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i korygowanie błędów takich jak:
  • błędne obliczenia udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.
  • wykreślanie nienależnych hipotek.
  • stwierdzenie zasiedzenia części wspólnej nieruchomości.
  • korygowanie innych nieprawidłowości.
  • odzyskiwanie części wspólnych nieruchomości (adaptacje strychów).
 • uzyskiwanie zapłaty za sprzedane (najczęściej przez gminę) adaptacje strychów lub innych części wspólnych nieruchomości.
 • dochodzenie prawidłowości rozliczeń finansowych od poprzedniego zarządcy.
 • dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub dewelopera.
 • dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi.

Główne korzyści dla wspólnot

Optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości.
Współpraca z największą firmą zarządzającą wspólnotami mieszkaniowymi w Szklarskiej Porębie, ponad 20 lat doświadczenia w branży.

Wyróżnia nas:
 • profesjonalizm w działaniu,
 • kompleksowy zakres usług,
 • indywidualne podejście do potrzeb klienta,
 • skuteczność rzetelność i efektywność
 • przejrzystość ewidencji księgowej
 • konkurencyjne ceny i wykwalifikowana kadra

Zaufało nam już 66 Wspólnot!

Jesteś zainteresowany ?

Skontaktuj się...

(*) - Wypełnij wymagane pola

Skorzystaj z promocji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

© 2022 Apart Invest - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl